Integratieve massage

Een Integratieve massage is eerst en vooral een heerlijke ontspannende gebeurtenis!
Degene die de massage ontvangt wordt door mij gedurende 75 minuten uitgenodigd om 'te zijn', te ont-moeten.
Het is een massage waarin wederzijds respect, vertrouwen en warmte belangrijk zijn.
Er wordt - toegespitst op diegene die wordt gemasseerd - gebruik gemaakt van 3 verschillende technieken: de dynamische, de intuïtieve en de polariteitsmassage.

De dynamische massage - pulsing - is een techniek die uitgaat van beweging.
Het lichaam wordt geschud en gewiegd, gestrekt en losgemaakt.
Het zijn grotere bewegingen, die openend, losmakend werken en kleinere bewegingen die meer naar binnen werken. Het hele lichaam wordt in een vloeiende zachte beweging meegenomen in een diepe ontspanning. Het is een speelse manier om de dynamiek, de energie van je lijf te voelen en te ervaren: 'Bewogen worden door bewogen te worden'!

De intuïtieve massage heeft als basis de klassieke massagetechniek: op de blote huid contact maken met olie. De intuïtieve massage is echter méér: het is het zacht respectvol masseren van het lichaam met olie met aandacht voor de hele mens. Er is een grote variëteit aan massagegrepen, gebaseerd op de leer van George Downing, o.a. strijkingen, knedingen.
'Geraakt worden door aangeraakt te worden'!

De polariteitsmassage is een techniek die werkt met energie. Energie zit in alles waar leven in zit; het gaat net als de wet van de communicerende vaten: waar veel is stroomt het naar daar waar weinig is. Door die plekken met elkaar te verbinden komt er een energiestroom op gang bij diegene die gemasseerd wordt. Een blokkade kan daardoor weer vrij stromen. Het is een rustige zachte afsluiting van de massage.
 
Door Geert van Coillie (zie www.destroming.com) zijn de drie technieken tot een geheel, een holistische massage geïntegreerd. Er is aandacht voor de integratie van lichaam en geest.
De Integratieve massage is een ont-moeting op maat - op het lijf - gegeven door een toegewijde masseur aan degene die de massage ontvangt:

"Een woordeloos helen door liefdevol ontmoeten"

Het wonder van een goede massage kan:
- lichaam en geest ontspannen
- een intenser contact met het lichaam geven
- ondersteuning bieden bij lichamelijke en psychosomatische klachten
- je weer fit laten voelen
- je een weldadig gevoel geven
- een cadeau zijn voor jezelf of een ander!